Powered by Blogger.

Tuesday, November 1, 2011

Teknik Menjawab Soalan Biologi SPM

Teknik Menjawab Biologi


   Bagi membuat persediaan untuk menghadapi Sijil Penilaian Malaysia (SPM) yang tinggal masa 13 hari sahaja lagi.Unit Bimbingan dan Kaunseling telah menjemput penceramah dari luar untuk menberikan teknik untuk menjawab soalan biologi.Program ini diakan pada hari selasa pada tarikh 1 November 2011.Thursday, October 20, 2011

Bingkisan Gambar Sekolah

Wednesday, October 19, 2011

SMK Taman Desa Tebrau

Maklumat Negara.Negeri,Daerah dan Sekolah
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang cemerlang.harmonis dan seimbang dari segi intelek,rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berakhlak mulia,berketerampilan,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.

MISI PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Dan bahawasanya adalah menjadi misi pendidikan untuk menghasilkan system pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai Aspirasi Negara Malaysia.

      VISI,MISI,MATLAMAT STRATEGIK DAN SLOGAN  
               JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

VISI

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

MISI
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

MATLAMAT STRATEGIK
1.Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti.
2.Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi kemilmuan,kemahiran dan sahsiah.
3.Melahikan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global.
4.Mencapai prestasi cemerlang dalam pentaksiran dan penilaian.
5.Mempunyai kemudahan pendidikan yang berkualiti.
6.Mempunyai sistem pengurusan yang cekap dan berkesan.

SLOGAN 

SELANGKAH DI HADAPAN (ONE STEP AHEAD) “JOHOR TOP 5”


VISI,MISI PPD PASIR GUDANG

Visi
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

Misi
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

Piagam Pelanggan

Warga Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang bertekad,beriltizam dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usah untuk:
1.Memberikan layanan mesra kepada setiap pelanggan dan ‘stake holder’
2.Memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dan ‘stake holder’
3.Memastikan maklum balas setiap urusan dalam masa 5 hari berkerja.
4.Memastikan setiap kes aduan diuruskan dalam tempoh 10 hari berkerja.
5.Memastikan pertukaran pelajar diuruskan serta-merta.
6.Memastikan penempatan pelajar diurukan dalam tempoh 24 jam.
7.Memastikan rayuan penempatan dan pertukaran pelajar diselesaikan dalam tempoh 1 hari berkerja.
8.Menyediakan kakitangan yang produktif dan berdidiplin.
9.Memastikan semua kakitangan mengamalkan pengurusan pentadbiran yang berkualiti.
10.Memastikan semua kakitangan tenggungjawab kepada semua keputusan dan tindakan.
11.Memastikan urusan dan keputusan dilaksanakan secaa intengriti,telus,adil dan bertanggungjawab.
12.Memastikan semua kakitangan berupaya dan sentiasa bersedia memberi maklumat dan penerangan dengan tepat,cepat dan terkini kepada pelanggan dan stakeholder.
13.Sentiasan bersedia menerima teguran konstruktif daripada semua pihak bagi mempertingkatkan kualiti perhidmatan.
14.Memastikan pelanggan dan stakeholder berpuashati apabila berurusan dengan PPD.

VISI,MISI,MATLAMAT DAN OBJEKTIF SEKOLAH

VISI
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

MISI
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

MATLAMAT
1.Memastikan proses Pengajaran dan Pembelajaran serta aktiviti prosedur.
2.Memastikan pelajar mendapat pendidikan akhlak.
3.Memastikan pengurusan dijalankan dengan cekap dan mengikut presedur.
4.Memastikan prasarana lengkap,persekitaran sekolah dalam keadaan baik.

OBJEKTIF
-Meningkatkan kualiti dan peratus kelulusan melebihi 70% dalam PMR dan SPM.
-Meningkatkan penglibatan dan pencapaian pelajar dalam kegiatan kokurikulum di semua peringkat.
-Meningkatkan mutu dantahap disiplin pelajar supaya dapat melahiran pelajar yang bersopan santun,bersahsiah tinggi dan bertanggungjawab.
-Melengkapkan kemudahan sekolah dan menceriakan sekolah.
-Meningkatkan mutu dan tahap disiplin supaya dapat melahirkan pelajar yang bersopan santun,bersahsiah tinggi dan bertanggungjawab.
-Melengkapkan kemudahan sekolah dan menceriakan sekolah.

FALSAFAH  SEKOLAH
KAMI WARGA SMK TAMAN DESA TEBRAU,JOHOR BAHRU  DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI BAGI
-Memberikan pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insane yang seimbang dari segi intelek,rohani ,emosi dan jasmani bagi memenuhi aspirasi masyarakat dan negara.
-Membentuk pelajar yang bersikap positif dan kreatif serta mempunyai daya tahan diri,berdisiplin,jujur ,amanah dan beranggungjawab.
-Memastikan guru-guru sentiasa menjalankan tanggungjawab yang telah dimanahkan dengan penuh dedikasi,berdisiplin,bermotivasi dan berkesan.
-Menyediakan kemudahan yang diperlukan untuk membantu kecermerlangan pengajaran dan pembelajaran serta kokurikulum.
-Bersedia menerima pendapat,cadangan dan teguran yang membina dari semua pihak untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecermelangan akademik dan kokurikulum.
-Mewujudkan sistem pengurusan pentadbiran dan pengajaran dan pembelajaran yang cekap,sitematik dan berkesan.
Click here for Myspace Layouts